de competitie van Crégols
de competitie van Crégols
C. Bouthé - Vent d'Autani

Ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Het VVV-kantoor Cahors - Vallée du Lot is het intercommunautaire VVV-kantoor van de gemeenschappen van gemeenten van Lalbenque-Limogne, Quercy Blanc, de Lot-vallei en de wijngaard, evenals de agglomeratiegemeenschap van Grand Cahors. Onze verschillende missies en doelstellingen zijn receptie en toeristische informatie, het aanbieden van diensten aan klanten; het ontwikkelen van een gericht promotiebeleid op nationale of internationale schaal; de federatie van acteurs; de ontwikkeling van toeristische activiteiten en de implementatie van instrumenten om te luisteren en de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren. 

Wij besteden bijzondere aandacht aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen, met name om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. In geval van wijziging zullen wij u informeren en zullen wij uw akkoord per e-mail vragen, voordat de wijziging(en) van kracht worden.

Onze websites en platforms kunnen u om informatie over u vragen en deze verzamelen. Deze gegevens zijn geen gevoelige gegevens zoals gedefinieerd door de CNIL.

contactformulier

De gegevens die via het contactformulier bij onze diensten van de website worden verzameld, stellen ons in staat om op uw wensen in te spelen. Deze gegevens worden niet gebruikt buiten hun noodzaak om u van een antwoord te voorzien.

Nieuwsbrieven

Wanneer u het aanmeldformulier voor onze nieuwsbrief invult, bewaren wij de gegevens die u ons met uw toestemming verstrekt: naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, postcode, gemeente.

De doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Deze informatie die u ons meedeelt, stelt ons in staat u, na uw toestemming, toeristische informatie over de bestemming te sturen per e-mail. Cahors - Lot-vallei.

In geen geval zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die waarvoor wij wettelijke verplichtingen hebben, gerechtvaardigde belangen hebben of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Als onze diensten uw persoonlijke gegevens zouden verwerken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zou dit privacybeleid worden bijgewerkt en onderworpen aan uw toestemming.

Je kunt je heel eenvoudig afmelden onderaan elke ontvangen e-mail.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

In overeenstemming met de geldende wetgeving, de VVV Cahors - Vallée du Lot, bewaart uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig is om de bovenstaande doeleinden te vervullen.

Na afloop van onderstaande bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd en/of gearchiveerd en/of geanonimiseerd.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot 3 jaar na ons laatste contact.

Uw rechten over persoonsgegevens

U heeft dus het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om u te verzetten tegen de verwerking en deze te beperken. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen op eenvoudig verzoek worden uitgeoefend op het volgende adres: contact@cahorsvalleedulot.com

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 van de AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij uw rechten niet hebben gerespecteerd.

Ontvangers van persoonsgegevens – Opslag en beveiliging

De persoonlijke gegevens die via onze diensten worden verzameld, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van de VVV Cahors - Lot-vallei. Persoonlijke gegevens kunnen, indien van toepassing, door onze onderaannemers worden verwerkt, met name voor opslag- en beveiligingsdoeleinden.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwerkt in overeenstemming met de doeleinden bepaald door de VVV Cahors - Lot-vallei. Het contracterende bedrijf mag uw persoonsgegevens op geen enkele manier voor andere doeleinden verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor elke vraag met betrekking tot ons privacybeleid of voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, herinneren we u eraan dat u contact met ons kunt opnemen:

Door ons een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@cahorsvalleedulot.com
Door ons een brief te sturen naar het volgende adres: VVV van Cahors - Lot-vallei / Villa Malbec - Place François-Mitterrand / CS 40162 / 46003 CAHORS Cedex 9

Cookies

We gebruiken cookies alleen om het publiek van onze websites te meten (meest bezochte pagina's, meest gedownloade documenten, enz.) en bieden zo relevante inhoud om je voor te bereiden op je verblijf in de Lot-vallei. Hiervoor gebruiken we de Lemon Pie tools, Google Inc (Analytics en Tag Manager).

Mijn favorieten
Uw favorieten
favorieten
Voeg toe aan mijn favorieten
Je zult het zeker leuk vinden