Professioneel gebied

De classificatie van gemeubileerde toeristische accommodatie

Wij ondersteunen eigenaren van gemeubileerde woonruimte bij het officiële classificatieproces. Het doel: de klant een niveau van comfort, uitrusting en diensten aangeven.

Wat is ingericht toerisme?

Gemeubileerde toeristische accommodatie is een gemeubileerd huis, appartement of studio, voor exclusief gebruik van de huurder, verhuurd aan voorbijgaande klanten die per dag, week of maand verblijven en die niet hun intrek nemen.

Waarom naar de classificatie vragen?
"toeristisch ingericht"?

Welke verplichtingen voor de eigenaar?

De belangrijkste principes van classificatie

Het is een vrijwillige classificatie met 5 categorieën (van 1 tot 5 sterren), geldig voor 5 jaar waarna de verhuurder desgewenst een nieuw verzoek tot classificatie moet indienen.

Rangschikkingscriteria

Het rangschikkingsraster bevat 133 controlecriteria (verplicht en à la carte) verdeeld in 3 hoofdhoofdstukken: uitrusting, klantenservice, toegankelijkheid en duurzame ontwikkeling.

Om de classificatie te behalen, is het noodzakelijk om een ​​minimum aantal punten te behalen (toevoeging van de verplichte punten en à la carte).

Deze controle gebeurt op basis van een gedeclareerd bezoek. Het werkt volgens een puntensysteem, waarbij aan elk criterium een ​​aantal punten wordt toegekend.

De combinatie van "verplichte" en "à la carte" punten is ontworpen om rekening te houden met de identiteit van elk gemeubileerd appartement en de commerciële positionering ervan.

De classificatieprocedure

De verhuurder van de gemeubileerde woonruimte dient een bezoek aan zijn gemeubileerde woonruimte te laten uitvoeren door een daartoe bevoegde instantie.

In de Lot zijn er twee mogelijkheden: Gîtes de France Lot en VVV-kantoor Cahors Lotvallei. In de maand volgend op de keuring van de woonruimte stuurt de organisatie die de keuring heeft uitgevoerd het keuringsrapport en het indelingsvoorstel naar de verhuurder.

Claim

Bij ontevredenheid naar aanleiding van het indelingsbesluit kunt u binnen een termijn van maximaal 15 dagen na ontvangst van de uitslag van het controlebezoek een aangetekende brief naar AR sturen. Elke klacht moet de naam, voornaam en volledige contactgegevens van de eigenaar, het adres van de betreffende accommodatie, de datum van het bezoek, de naam van de inspecteur en de specifieke reden van de klacht bevatten. De klacht wordt binnen 8 dagen in behandeling genomen.

Hoe wordt een classificatie uitgevoerd bij het VVV-kantoor van Cahors - Vallée du Lot?

De gastheer neemt contact op met het VVV-kantoor om een ​​classificatiebezoek aan te vragen: maak een afspraak, stuur de ondertekende documenten van het bezoekverzoek terug.

Een bevoegde persoon van het toeristenbureau voert het classificatiebezoek uit binnen de 3 maanden na de datum van ontvangst van het bestelformulier.

De gemeubileerde woonruimte wordt bezocht op alle criteria van de indelingstabel. Op de dag van het bezoek moet de accommodatie in verhuurde staat zijn (schoonmaak gedaan, bedden opgemaakt, huishoudlinnen klaar, installatie van tuinmeubilair, enz.). Het bezoek is beperkt tot de lokalen die het voorwerp uitmaken van de classificatieaanvraag.

Het bezoek wordt gefactureerd aan € 180 voor het eerste appartement en € 120 per extra appartement dat op dezelfde dag wordt bezocht,

Het bezoekcertificaat, het criteriarooster en het indelingsvoorstel worden u binnen een maand na het bezoek toegestuurd.

Als de classificatie wordt toegekend, stuurt het VVV-kantoor van Cahors-Vallée du Lot het classificatiebesluit naar: Lot Tourisme voor de publicatie van het gemeubileerde.

Christelle Rey
Christelle Rey
A. Laudouar
Christelle Rey Uw bevoorrechte contactpersoon

Referentieclassificatie van gemeubileerde toeristische accommodatie

Neem contact met mij op 05 65 31 50 08 of email mij !

Navigeer in de professionele ruimte

Mijn favorieten
Uw favorieten